2 000 nya bostäder planeras i Huddinge centrum

2 000 nya bostäder, 11 000 kvm ny handel och 21 000 kvm nya kontor. Det planprogram för Huddinge centrum som samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte vid torsdagens sammanträde kommer att innebära en storsatsning på att utveckla området runt Huddinge centrum.

– Vi har höjt ambitionsnivån för bostadsbyggandet ytterligare. Det här planprogrammet innehåller nästan dubbelt så många bostäder som det ursprungliga förslag som skickades ut på samråd. Det finns behov av nya bostäder och området runt Huddinge centrum är väldigt attraktivt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Planerna innebär också en rejäl utökning av handelsytorna i Huddinge centrum. Vi vill ha en mix av bostäder och handel, så att det blir en levande stadsdel även efter stängningsdags. Vi arbetar också med att utveckla parkerna och den offentliga miljön runt centrum, berättar Tomas Hansson.

– Det stora hindret för utvecklingen i Huddinge centrum är förseningen av Södertörnsleden. Mycket är beroende av att den tunga trafiken försvinner från Storängsleden, som ligger alldeles intill centrumområdet. För att alla de nya bostäderna ska kunna komma till stånd behöver Trafikverket ta sitt ansvar, konstaterar Tomas Hansson.

Planprogrammet ska nu behandlas av kommunstyrelsen, som fattar det slutgiltiga beslutet.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer