Huddinge utvidgar värdighetsgarantin

– Vi i Huddinge var en av pionjärerna när det gällde att införa kommunala värdighetsgarantier. De antogs redan på våren 2010. Nu går vi vidare och utvecklar och utvidgar vår värdighetsgaranti, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, efter gårdagens nämndsammanträde.

Bland förändringarna kan nämnas att en ny kvalitetsdeklaration för dagverksamhet tillförts värdighetsgarantin. Kvalitetsdeklarationen för vård- och omsorgsboende har formulerats om så att den ska gälla alla äldreboenden, inte bara dem som drivs av kommunen. Regler för tystnadsplikt och rätten att få information på ett annat språk eller i anpassad form införs också, liksom rätten att få vård och omsorg helt eller delvis på det nationella minoritetsspråket finska.

– Arbetet för att ge en värdig vård och omsorg åt alla som behöver det stärks av den nya värdighetsgarantin. Vår värdegrund som baseras på respekt för den enskilde ska genomsyra allt inom äldreomsorgen. Det blir tydligt vilka krav kunderna kan ställa på äldreomsorgen och vad de har rätt att förvänta sig, berättar Karl Henriksson.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer