Huddinges förskolor ska satsa på maten

I majoritetens budget som presenterades i förra veckan lägger förskolenämnden extra fokus på att fortsätta arbetet med att etablera goda matvanor bland Huddinges yngre invånare. Alltfler förskolor i Huddinge har numera egna tillagningskök vilket öppnar för möjligheten att öka engagemanget för den mat som serveras. Som ett led i detta ska förskolenämnden arbeta för att det är utbildade kockar eller personal med motsvarande kunskap som nyanställs då personalens kompetens är viktig för att öka kvaliteten på maten.

– Maten är viktig del i förskolans verksamhet, inte bara för att barnen ska få i sig näring för att orka med dagen, att sitta ner tillsammans och äta hör också till det pedagogiska arbetet. Barnen lär sig tidigt att äta själva och många föräldrar vittnar om att barnen vågar testa mat i förskolan som de säkert skulle rata i hemmet. Vi vill lyfta fram de små barnen, det är viktigt att börja tidigt med goda matvanor säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Förskolenämnden ska också arbeta för att stimulera barnens intresse av och kunskap om den mat som serveras i syfte att etablera goda matvanor.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer