Satsning på snabbare bostadsplaner i Huddinge

– Huddinge växer väldigt snabbt, men bostadsbyggandet håller inte samma takt som befolkningsutvecklingen. Därför satsar vi i budgeten för år 2014 en miljon kronor extra för att snabba på planeringen av nya bostäder. Vi kan inte forcera fram nya bostäder, men långsamma kommunala plan- och bygglovsprocesser ska inte vara ett hinder för byggherrar som vill bygga i Huddinge, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunens projektplan för de kommande åren planeras för cirka 740 bostäder per år, vilket är en väsentlig ökning jämfört med tidigare.

Bostäder i Kungens kurva

En nyhet i Mål och Budget 2014 är att den politiska majoriteten i kommunen öppnar för bostadsbyggande i Kungens kurva. Kungens kurva är Nordens största handelsområde och utpekas tillsammans med Skärholmen som en framtida regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län.

– Vi vill att Kungens kurva på sikt ska få mer av stadskaraktär, men handeln kommer att fortsätta att vara områdets drivkraft. Med bostäder kan miljön bli mer levande och attraktiv. Först vill vi öppna för bostäder i området närmast Segeltorp. Där kan man skapa en bra miljö för barn att växa upp i, med närhet till andra bostäder, natur och redan befintliga skolor och idrottsanläggningar, säger Tomas Hansson.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer