Bygglov för biogasanläggning i Gladö

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för en ny biogasanläggning på SRV Återvinnings anläggning i Gladö i Huddinge. SRV Återvinning planerar att utvinna biogas ur matavfall som samlas in från hushåll och företag på Södertörn. Sedan tidigare finns en anläggning som gör slurry av matavfallet, men hittills har denna därefter transporterats till en anläggning utanför Linköping för vidarebearbetning till biogas.

– Det är positivt om vi kan få fram mer biogas lokalt som kan användas på Södertörn och i Stockholmsområdet, där det idag ofta råder brist. Genom tillverkning nära återvinningsanläggningen minskar man lastbilstransporterna och gör därmed bränslet ännu mer miljövänligt, konstaterar Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samma sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden även om att skicka ut ett förslag om utökning av Gladö industriområde på programsamråd.

– Det råder brist på bra industrimark i Huddinge. Högsta prioritet har företag som behöver flytta från Storängens industriområde i samband med att området omvandlas till modern kvartersstad, men jag skulle också gärna se att nya företag med inriktning mot återvinning, miljöteknik och att använda återvunna resurser etablerar sig i området. Gladö skulle kunna bli ett centrum inom kretsloppsindustrin, säger Tomas Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer