Snabb befolkningsökning kräver nya förskolor

SCB:s nya befolkningsstatistik för första halvåret 2013 visade att Huddinges befolkning växte med 756 personer till 101 766. Ökningen beror till största delen på ett stort födelseöverskott. Huddinges födelseöverskott om 416 personer överträffas bara av storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Huddinge är en populär kommun för barnfamiljer och befolkningen växer snabbt – framför allt handlar det om de allra minsta. Vi måste fortsätta att bygga nya förskolor i snabb takt och också erbjuda andra alternativ för småbarnsföräldrar. Kristdemokraternas ambition är att Huddinge ska bli Sveriges mest attraktiva kommun för barn och unga, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer