Två nya friskolor i Huddinge

Vid terminsstarten drog två nya friskolor igång i Huddinge. I Flemingsberg startade Internationella Engelska Skolan och i Glömsta öppnade Skapaskolan.

– Vi kristdemokrater är väldigt glada över de här nyetableringarna. Det finns förhållandevis få friskolor i Huddinge, vilket gör att många elever söker sig till friskolor i grannkommunerna. De nya skolorna blir välkomna nytillskott, säger Lasse Reuterberg (KD), ledamot i grundskolenämnden.

Skapaskolan börjar som F-4-skola, med sikte på att så småningom bli en F-9-skola med 300 elever.  Internationella Engelska Skolan har drygt 20 skolor runt om i landet. Skolan i Flemingsberg är en 6-9-skola.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer