Nya bostäder byggs i Flemingsberg

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge har nu fattat beslut om en ny detaljplan för Visättra Ängar II, ett område nära Visättra centrum i Flemingsberg. I området planeras sammanlagt cirka 670 bostäder, varav minst 250 studentbostäder. Byggrätten är på totalt cirka 40 000 kvm BTA. Byggstart för den första etappen beräknas ske nästa år.

– Det här är ett viktigt steg i byggandet av framtidens Flemingsberg. Jag är glad över att vi med den här snabba detaljplaneprocessen har kunnat bidra till att Flemingsbergs studenter snart kommer att få bättre bostadsmöjligheter, men också att Visättra kommer att få en mer blandad bebyggelse, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostäderna kommer att byggas av SW Projektutveckling AB, BoKlok Housing AB och Wäst-Bygg AB. Huvuddelen av bostäderna kommer att vara i flerfamiljshus, men även radhus kommer att byggas. Förutom studentbostäder planeras även ungdomsbostäder i området.

– Student- och ungdomsbostäder är prioriterade i kommunens planering. Vi siktar på att inom ett par år fördubbla det totala antalet studentbostäder i kommunen, säger Tomas Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer