40 lägenheter byggs i Snättringe

Kommunfullmäktige har godkänt en ny detaljplan samt mark- och exploateringsavtal för cirka 40 nya lägenheter i korsningen Snättringeleden-Kallkärrsvägen i Snättringe. Husen blir i 3-5 våningar. Byggherre är Promus Livsmedelsfastigheter AB, som sedan tidigare äger delar av området, bland annat byggnaden där Hemköps butik ligger.

– Det är välkommet med en mer blandad bebyggelse i Snättringe, där det idag nästan bara finns villor och radhus. Det gör det möjligt att bo kvar i samma område när man till exempel som ung vill flytta hemifrån eller som äldre vill lämna sin villa, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Livsmedelsbutiken kommer att ligga kvar och får möjlighet att byggas ut. Dessutom ska minst 120 kvm handel och service finnas i bottenvåningen på de nybyggda flerfamiljshusen.

– Vi vill att det här området ska bli till ett litet stadsdelscentrum. Det är viktigt att livsmedelsbutiken får möjlighet att utvecklas, och där fyller också de tillkommande bostäderna en funktion. Ny service som en restaurang eller ett café kan också bidra till att utveckla områdets karaktär, konstaterar Tomas Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer