Erbjud kommunanställda ett gratis SL-kort i två veckor

Som en del i Huddinge kommuns trafikstrategi vill Kristdemokraterna i Huddinge låta kommunanställda som dagligen åker bil till sina arbeten få provåka gratis med SL i två veckor. Ett projekt som prövats i Nacka kommun med goda resultat och som Kristdemokraterna nu vill undersöka möjligheterna att pröva också i Huddinge.

– Det blir i så fall ett frivilligt projekt som ska uppmuntra kommunens anställda att ställa bilen och i stället åka kollektivt till jobbet. Ofta är det nog så att många tar bilen av gammal vana och inte tänker på kollektivtrafiken som ett alternativ, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Att låta kommunanställda åka gratis med SL är ett projekt som bland annat har prövats i Nacka kommun och har nu också föreslagits gälla Stockholms landstingsanställda av Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Detta efter att det visade sig att bland de 446 kommunanställda i Nacka som frivilligt hade anmält sig att åka kollektivt i två veckor sa 130 stycken att de kommer att fortsätta att åka kollektivt. Ett lyckat koncept enligt Tomas Hansson som vill se om Huddinge kan uppnå liknande resultat.

– Det här är positiva resultat som på sikt kan leda till ett minskat miljöutsläpp i samhället. För att vara med och bidra till ett mer hållbart resande i kommunen bör Huddinge kommun som arbetsgivare också ta ett större ansvar för att nå trafikstrategins mål. Det här är ett sätt att visa att vi vill föregå med gott exempel, säger Tomas Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer