Luckor i (S) politik

Supervalåret rullar på och vi närmar oss både EU-val och allmänna val i Sverige. Socialdemokraternas strategi har så här långt varit att ligga lågt, vilket verkar ha gynnat dem i opinionen. Från valrörelsen 2010 lärde vi oss dock att det var när (S) började förklara sin politik som opinionen vände till alliansens fördel.

Emil Högberg, oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Huddinge har nu börjat tala och skriver på sin blogg om de frågor som han anser är viktigast inför årets val. När Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i kommunen, läste igenom Emil Högbergs argument, insåg han att det finns en hel del luckor i Socialdemokraternas politik. Här ser ni varför:

 Emil Högberg skriver:
”Vi vill sätta in insatser från dag ett för arbetslösa ungdomar och ingen ung ska gå utan jobb, praktik eller en utbildningsplats i mer än 90 dagar.”

Tomas Hansson kommenterar:
Emils insats från dag ett för arbetslösa ungdomar är att på ett effektivt och kraftfullt sätt göra det svårare för företag att anställa ungdomar genom att fördubbla arbetsgivaravgiften för just dem.

Emil Högberg skriver:
”Mindre klasser i skolan går före fortsatta skattesänkningar.”

Tomas Hansson kommenterar:
På klassi(s)kt maner ställer han skolans behov mot eventuella kommande skattesänkningar. Jag håller med Emil om att kunskapsresultaten måste bli bättre och att tidiga insatser är viktiga för att nå det målet. Jag anser också att skattesänkningar inte ska ske på bekostnad av kvaliteten i skolan. Men till skillnad från Emil är min målsättning att lyckas med både och…!

Emil Högberg skriver:
”Ordning och reda i vård och omsorg går före nya besparingar och privatiseringar.”

Tomas Hansson kommenterar:
Jag anser att kvalitet liksom ordning och reda ska gälla alldeles oavsett om det är offentlig eller privat driven vård och omsorg. Ett tips till Emil är att läsa våra och andra kommuners brukarundersökningar som i de flesta fall visar på högre nöjdhet med privata utförare. Så varför ge sken av ett motsatsförhållande som inte finns?

Emil Högberg skriver:
”Alldeles för många – inte minst unga – har svårt att hitta en bostad. Under de borgerliga åren har byggandet av små hyresrätter i princip legat nere.”

Tomas Hansson kommenterar:
Jag törs nog säga att det aldrig förr genomförts en liknande satsning som nu planeras i Huddinge för unga och studenter. Emil och andra socialdemokrater hävdar att bostadsbyggandet stannat av sedan alliansen tog över efter valet 2006. Det räcker med en snabb koll på byggandet i övriga nordiska länder under samma period för att inse att kopplingen helt saknar relevans. Utvecklingen där har varit snarast identisk och förklaringen stavas finanskris och lågkonjunktur.

 


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer