Familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken 17 maj

Nu på lördag, 17 maj, kommer Kristdemokraterna i Huddinge att ha en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken, Stuvsta, mellan klockan 11-15. Varmt välkomna att delta i samtal om familjens betydelse och låt barnen få hoppa i vår hoppborg.

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället eftersom den påverkar oss på så många olika sätt. Därför är det viktigt att stöd finns för dem som behöver. Men besluten ska fortfarande fattas av föräldrarna själva, inte av politiker. Allra minst på EU-nivå.

I dag är det den Internationella familjedagen. En dag som har kommit till för att uppmärksamma familjens betydelse både på individnivå och för samhället i stort. Därför vill Kristdemokraterna i Huddinge fira med en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken.

Kristdemokraterna anser att det är i familjen som varje barns utgångspunkt börjar och att det redan är där som insatser genom stöd och hjälp ska börja. Vi tror inte att politikerna vet bättre än föräldrarna själva, eftersom alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Vi vill i stället öka familjernas frihet att själva avgöra vad som är bäst för just dem. Politiken ska erbjuda valmöjligheter för familjer, men inte fatta besluten åt dem.

Varmt välkomna till Skeppsmyreparken mellan kl 11–15 nu på lördag 17 maj!


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer