Studentlägenheter prioriteras i bostadsplaneringen

Den politiska majoriteten i Huddinge möter den växande befolkningen i regionen med att öka bostadsbyggandet i kommunen. Ungdoms- och studentbostäder ska särskilt prioriteras samtidigt som planprocesserna ska bli än mer effektiva.

I majoritetens nylagda budget finns det flera förslag som ska underlätta för ungdomar och studenter att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat ska bostadsutbudet bli större, främst i Flemingsberg, och genom en effektiviserad plan- och byggprocess kan nya bostäder bli klara tidigare.

– Vår prioritering av bostäder för ungdomar och studenter ger nu resultat och fram till utgången av 2015 räknar vi med byggstarter som tillsammans ska ge en fördubbling av antalet studentlägenheter i kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den politiska majoritetens satsning på studentbostäder gynnar dessutom inte bara ungdomar och studenter, det skapar även bättre förutsättningar för högskolorna som ligger i anslutning till Flemingsberg.

– Med ett större utbud av bostäder i Flemingsberg kan högskolorna locka fler studenter. På så sätt ökar deras konkurrenskraft i förhållande till andra högskolor och universitet, säger Tomas Hansson.

Utöver särskild prioritering av ungdoms- och studentbostäder vill Huddinge öka bostadsbyggandet för att förbättra förutsättningarna för Spårväg Syd.

– Det är viktigt för hela Sverige att Stockholmsregionen växer. Genom att länets kommuner tar sitt ansvar i bostadsbyggandet kan vi utveckla regionen och skapa bra förutsättningar att klara en växande befolkning. Satsningar på nya spårvägar såsom Spårväg Syd skapar också möjligheter att bygga fler bostäder i bra kommunikationslägen.  Därför är Spårväg Syd en viktig pusselbit i Huddinges framtida utveckling, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande.

 


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer