Äntligen byggstart i Flemingsbergsdalen

Flemingsbergsdalen ska få ett centrum med bland annat livsmedelshandel och service. Det stod klart när kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade att anta detaljplanen för den första etappen i området. I etappen ingår även två sporthallar samt nya bostäder. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom fastighetsägaren Skanska haft svårigheter att få ekonomi i projektet.

– Det känns fantastiskt att vi äntligen kan komma igång med det här projektet. På sikt räknar vi med att hela Flemingsbergdalen kommer att utvecklas till en levande stadsmiljö med butiker, service, kontor, hotell och restauranger samtidigt som vi bygger många nya bostäder i området, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I Stockholmsregionens utvecklingsplan är Flemingsberg utpekad som en av åtta regionala stadskärnor och alliansmajoritetens inriktning har hela tiden varit att området närmast fjärr- och pendeltågsstationen skulle vara stadskärnan i nya Flemingsberg. I den fördjupade översiktsplan som har arbetats fram för området ska Flemingsbergsdalens stadsbyggnadsinriktning präglas av en urban karaktär som bland annat innebär en god tillgänglighet för alla trafikslag, exempelvis närhet till kollektivtrafik.

– Flemingsbergsdalens läge i direkt anslutning till både fjärr- och pendeltåg är väldigt bra och dessutom planerar vi för ett resecentrum med omstigning till den kommande Spårväg Syd och till bussar. Den första etappen som nu är beslutad ligger i anslutning till Regulatorbron med ett nytt torg som binder ihop bron med det nya området, säger Tomas Hansson.

Byggstarten är planerad att ske tidigt i höst.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer