Nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg

Flemingsberg ska få 450 nya student- och forskarbostäder utmed Alfred Nobels Allé i direkt anslutning till universitetsområdet. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags. Med i planeringen finns också allmänna anläggningar som ska skapa anslutning till både Alfred Nobels allé och till den kommande nya trafikplatsen vid Huddingevägen.

– Bostäderna byggs i ett mycket attraktivt läge och blir ett välkommet tillskott för studenter vid universitet och högskolor liksom för forskare som är verksamma i området. Med nya studentbostäder stärker vi högskolornas konkurrenskraft och gör Huddinge mer attraktivt som studieort. Jag är mycket glad att det här projektet nu kommer igång, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostadshusen byggs med varierande höjd i fem till nio våningar och byggstarten är planerad till i början av 2015. Akademiska Hus som idag äger fastigheten har för avsikt att överlåta exploateringsområdet till bostadsföretaget ByggVesta.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer