Bygg ett hållbart Huddinge med smarta lösningar

För att Huddinge ska behålla sin närhet till natur och samtidigt växa och bli en av Stockholms läns tre mest attraktiva kommuner gäller det att planera smart och långsiktigt. Det menar Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– I dag har Huddinge en kombination av närhet till Stockholms innerstad och gång- och cykelavstånd till stora naturområden. Det är ett fantastiskt läge eftersom det ger oss det bästa av två världar. Den möjligheten vill vi självklart bevara samtidigt som vi har en befolkningsökning i kommunen. Det är en positiv utveckling som vi gärna uppmuntra till och därför vill vi att kommunen bygger nytt främst i centrala och kollektivtrafiknära områden. Då kan vi bevara naturmark och dessutom skapa förutsättningar för en minskad bilism, säger Tomas Hansson.

I bostadsplaneringen är ungdomar och studenter högt prioriterade hos Kristdemokraterna. Men även äldres möjligheter till seniorlägenheter och trygghetsboenden finns långt upp på listan.

– Främst vill vi hjälpa de grupper i samhället som har svårast att hitta en bostad i dag. Därför är ungas och äldres situationer viktiga för oss. En annan viktig del i bostadsplaneringen är att kommunen kan erbjuda olika former av bostäder. Genom en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter kan vi också bidra till en förbättrad integration, säger Tomas Hansson.

Kristdemokraterna vill även att bostäder, arbetsplatser och kommersiell service ska vara självklara inslag vid stadsplanering, liksom att tomter öronmärks till förskolor och skolor. Partiet vill också se en ökad satsning på lekplatser och bostadsnära parker.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer