Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende

Alla över 85 år som vill det ska ha rätt att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Det är ett tydligt vallöfte från Kristdemokraterna.

– Under de senaste åren har vi genomfört massor av valfrihetsreformer i Huddinge och i Sverige. Men fortfarande hör man ibland talas om 90-plussare som får nej från biståndshandläggarna. Det är inte värdigt, säger Karl Henriksson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Kristdemokraterna vill satsa på en tryggare och värdigare äldrevård där begrepp som valfrihet, inflytande och delaktighet är centrala. Rätten att bestämma över sitt eget liv ska även gälla för den äldre generationen. Det menar Kristdemokraterna som inför den kommande mandatperioden vill fortsätta öka valfriheten i äldreomsorgen.

– Vi blir inte mindre unika med åren. Tvärtom. Därför måste både äldreboenden och hemtjänsten bli mer individanpassade. Det är den äldre själv som ska få bestämma vad hon behöver hjälp med och när, var och hur den hjälpen ska ges. Det är grundtanken med alla reformer vi genomfört, säger Karl Henriksson.

Under åtta år med Alliansstyre har kommunen infört rätt att välja hemtjänstutförare och äldreboende. Förenklad biståndsansökan gör att alla över 75 år har rätt till trygghetslarm i hemmet och ett antal timmars serviceinsatser om de känner att de behöver det. Äldre får själva bestämma hur de beviljade timmarna för serviceinsatser i hemmet ska användas. Kristdemokraterna har även varit med och infört en värdighetsgaranti i kommunen, en reform som partiet vill fortsätta att utveckla.

– Ett gott bemötande är A och O i äldreomsorgen. Det handlar om etik i praktiken. Oavsett vem som utför omsorgen ska man kunna känna sig trygg, Karl Henriksson.

I den omdiskuterade debatten om vinstdrivande företag inom äldreomsorgen har Kristdemokraterna ställt sig positiva till privata utförare. Partiet anser att de olika alternativen av äldreboenden ger upphov till mångfald och öppnar upp för profilering.

– Den äldre ska ha rätt att välja vård- och omsorgsboende utifrån sina egna behov och där kan privata utförare vara ett alternativ så länge de lever upp till kommunens högt ställda kvalitetskrav. Signalerna från vänsterblocket är tyvärr att de vill minska valfriheten för de äldre ifall de får mkten, säger Karl Henriksson.

Utöver detta vill Kristdemokraterna också se att kommunen erbjuder äldre personer friskvårdande aktiviteter som stimulerar hälsa och livskvalitet. Detta genom samarbete med det civila samhället, ideella organisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer.

 


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer