Kristdemokraterna vill erbjuda hemlösa en egen bostad

Som ett sätt att minska risken för ett långvarigt utanförskap i Huddinge vill Kristdemokraterna använda sig av modellen ”Bostad först”.

Kristdemokraterna vill pröva modellen ”Bostad först”. Det är en strategi som går ut på att erbjuda hemlösa en egen bostad med ambitionen att personen ska klara av att behålla den och samtidigt få sitt liv på fötter.

– Den här modellen har prövats i New York, Toronto och nu senast i Stockholm och resultaten har visat sig vara goda. Över 80 procent av de som har erbjudits bostad har lyckats behålla sin lägenhet samtidigt som de har fått en bättre hälsa, en bättre ekonomi och dessutom har de minskat sina missbruk. Därför tror vi att den här modellen är bättre än den som vanligtvis används som utgår ifrån att den hemlöse ska uppfylla ett antal skötselkriterier innan man kan få en bostad, säger Gorges Barkho (KD), ledamot i socialnämnden.

”Bostad först” föreslås bli införd under nästa mandatperiod.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer