Tomas Hansson: En ny stadsdel ska växa fram

På onsdagen togs första spadtaget för projekten i Flemingsbergsdalen, vilket var en efterlängtad dag för många inblandade. Nu ska äntligen hundratals nya bostäder, ett nytt centrum och två sporthallar byggas i anslutning till Flemingsbergs pendeltågstation.

– Det här är startskottet för en utveckling i hela Flemingsbergsdalen. Med tanke på att det finns ledig mark här så finns det en stor potential för att tusentals bostäder och arbetsplatser och en ökad service kan växa fram. Flemingsbergsdalen kommer att bli en helt ny stadsdel i Huddinge, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Flemingsberg är utpekad som en av Stockholmsregionens åtta stadskärnor och är också enligt Tomas Hansson det viktigaste området för att uppnå Översiktsplanens höga ambitioner.

– För att Huddinge ska klara av att bygga så mycket bostäder som vi planerar för är projekten i Flemingsberg avgörande för att vi ska lyckas. Flemingsberg är en viktig del i Huddinges utveckling, säger han.

flemingsberg2

Charlotte Broberg (M), landstingsråd, Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge, Jan Oldebring, etableringsdirektör på ICA Sverige AB och Johan Karlström, koncernchef på Skanska, tog första spadtaget för projekten i Flemingsberg.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer