Grunden lagd för Huddinges ledning

Kristdemokraterna fortsätter att ha ett stort inflytande i Huddingepolitiken de kommande fyra åren. Det stod klart i går, måndag, efter att det första kommunfullmäktigemötet för mandatperioden 2014-2018 avslutats.

Vid 19-tiden i går fylldes inte bara kommunfullmäktiges stolar med nyinvalda politiker, även läktaren var fullsatt av både politiskt aktiva men också intresserade Huddingebor som ville lyssna till den spännande debatt som väntade. Kristdemokraternas två ordinarie ledamöter, Tomas Hansson och Karl Henriksson, var självklart på plats, liksom ersättare Gorges Barkho.

– Det blev ett spännande fullmäktigemöte där de rödgröna tog alla chanser att försvåra för vår sexpartikoalition att som största minoritet hålla i taktpinnen de kommande fyra åren. Man begärde till och med votering kring i vilken ordning och på vilket sätt omröstningarna kring kommunstyrelsens storlek skulle genomföras. Jag är glad att Daniel Dronjak Nordqvist (M) valdes som kommunstyrelsens ordförande och att Malin Danielsson (FP) och Jelena Drenjanin (M) blev valda som förste respektive andre vice ordförande, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samtliga förslag som den större minoriteten, där Kristdemokraterna ingår, lade fram, med undantag för ordförandeskapet i arvodes och partistödkommittéen. Där blev  socialdemokraten Ann-Marie Högberg vald i stället för moderaten Erik Ottosson. Läs mer om vilka ledamöter som valdes in i kommunstyrelsen här.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer