Vallöfte om ökad valfrihet för äldre på gång

Kristdemokraterna tar äldrevården till en mer individanpassad nivå. Vid äldreomsorgsnämndens oktobersammanträde beslutades att två nya upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska genomföras, förslag som Kristdemokraterna tydligt gick till val på.

Det blev ett lyckat möte för Huddinges framtida äldrevård när äldreomsorgsnämnden i förra veckan godkände förslaget till plan för kommande upphandlingar, där Kundval för biståndsbedömd dagverksamhet och Kundval för särskilt boende fanns med. Karl Henriksson (KD), vice ordförande i nämnden, har sedan länge arbetet för en sådan här möjlighet och är glad över att valfrihetssatsningarna nu finns med i planen för kommande upphandlingar under år 2015.

– Det är viktigt att den äldre själv får vara med och bestämma. Vi blir inte mindre unika med åren och därför är det viktigt att både äldreboenden och hemtjänsten bli mer individanpassade. Att vi kommer att kunna erbjuda valfrihet för dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden är steg i rätt riktning – och två viktiga kristdemokratiska vallöften som vi nu är på väg att infria, säger han.

Förslaget innebär även att äldre kommer att få möjlighet att välja på alternativ som finns i andra kommuner, samtidigt som det öppnar upp för ideella organisationer och företag att starta verksamheter i Huddinge.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer