Huddinge ska få sitt första trygghetsboende

Kommunen fortsätter planeringen av Huddinges första trygghetsboende för äldre. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i förra veckan, då de beslutade om samråd och att planeringen går vidare.

De nya bostäderna som planeras att byggas ska placeras i Stuvsta, på mark som i dag används som infartsparkering. Fastigheterna kommer att bli mellan 3-7 våningar höga och ska bland annat rymma 20 trygghetsboenden i form av ettor, tvår och treor.

– Det är jätteroligt att få vara med och genomföra detta. Äntligen får Huddinge ett trygghetsboende för de äldre som i dag har ett behov av hjälp men som ändå vill kunna bo i egna lägenheter. Det här är ett alternativ som behövs för de som inte vill bo på ett äldreboende men som behöver stöd för att klara sig i vardagen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den infartsparkering som byggs bort i samband med projektet planeras att i stället byggas i ett två-våningsgarage under bostadsgården. Därmed behålls alla de 165 parkeringsplatserna som finns i dagsläget. Dessutom kommer det utöver trygghetsboendena att byggas 34 seniorlägenheter samt 47 lägenheter som riktar sig till barnfamiljer och människor ”mitt i livet”. Totalt sett kommer drygt 100 nya bostäder att ta plats i nära anslutning till Stuvsta centrum. För att underlätta för äldre att ta sig ner till pendeltågstationen planeras även en rulltrappa ner till gångtunneln.

– Det känns bra att vi varierar olika bostadstyper i samma område för att olika människor ska mötas i det vardagliga livet. Vi tror därför att det här är en bra lösning som också kan öka den sociala stimulansen, något som äldre människor kan känna ett ökat behov av, säger Tomas Hansson.

Trygghetsboenden är en boendeform för personer över 70 år och ska vara möjligt att bo kvar i om den äldre skulle få en funktionsnedsättning. Detta är en av Kristdemokraternas prioriterade frågor och Tomas Hansson hoppas att fler bostäder för Huddinges äldre kan bli möjligt.

– Om det här projektet blir lyckat ser jag gärna att vi börjar planera för fler trygghetsbostäder, säger han.

Bostäderna beräknas att stå klara innan år 2025.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer