Barnen i fokus när KD antar ny utmaning

Kristdemokraternas nye kommunalråd, Karl Henriksson, blir ordförande i förskolenämnden. Det fattade kommunfullmäktige beslut om på måndagen.
Vi står inför en jätteutmaning här i Huddinge, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraterna får ett nytt ansvarsområde. Efter två mandatperioder med samhällsbyggnadsfrågor som fokus väljer partiet nu att omprioritera. Den fysiska planeringen byts ut mot en av Kristdemokraternas huvudfrågor – barnomsorgen. En inriktning som Karl Henriksson är mer än nöjd med.
karlhenriksson
– Barns uppväxtvillkor är vår hjärtefråga. Det gäller inte minst partiets valfråga att minska barngruppernas storlek i förskolan, men också frågor som rör föräldrars rätt att själva välja barnomsorg till sina barn och kvaliteten i förskolan. Barnens perspektiv är alltid det mest väsentliga, säger han.

Huddinge kommun växer väldigt kraftigt och en mycket stor del av tillväxten består av barn i förskoleåldern. Därför står kommunen inför en stor utmaning att möta den efterfrågan som invånarna har på förskoleplatser, samtidigt som bristen på förskolelärare är stor.

– Vi behöver bygga fler förskolor i kommunen. Vi behöver också vara en attraktiv arbetsgivare så att förskolelärarna stannar kvar och vi kan rekrytera nya, så att vi skapar en trygghet för barnen, säger Karl Henriksson.

Han menar även att andra valmöjligheter inom barnomsorgen ska få finnas. Till exempel ska fristående utförare, både kooperativ och privatägda, uppmuntras att starta förskolor i kommunen. Vårdnadsbidrag och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) ska vara två andra alternativ.

– Det finns många föräldrar som efterfrågar familjedaghem och då är det viktigt att ett sådant utbud finns. Samtidigt kan dagbarnvårdare och vårdnadsbidrag bidra till minskade barngrupper i förskolan. Huddinge ska kunna möta sina invånares behov och det kommer vi att sträva efter under kommande mandatperiod. Det gäller inte minst våra minsta, avslutar Karl Henriksson.

 


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer