Regeringen bryter mot principer – planerar avskaffa vårdnadsbidraget

Den rödgröna regeringen planerar att avskaffa vårdnadsbidraget – detta trots att riksdagen så sent som i december beslutade att det skulle vara kvar.
– Det är väldigt provocerande att regeringen inte respekterar riksdagens beslut, säger Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson.

Regeringen vill slopa vårdnadsbidraget och försöker nu kringgå riksdagens beslut att behålla vårdnadsbidraget. För att möjliggöra detta kommer de rödgröna att lägga ett lagförslag och arbeta för att Folkpartiet ska rösta emot Alliansen, då också de vill avskaffa föräldrars möjlighet att vara hemma längre med sina barn. Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd och ordförande i förskolenämnden, anser att regeringen beter sig respektlöst mot den lagstiftande makten.

Regeringen säger att avskaffandet av vårdnadsbidraget är en viktig principfråga men att följa principerna som regering tycks de inte värdera särskilt högt. Ett avskaffande av vårdnadsbidraget visar på regeringens brist att se till barns olikheter samtidigt som de inskränker på föräldrars valfrihet att välja den bästa barnomsorgen för sina barn. Ett högst olyckligt beslut, säger han.

Lagförslaget planeras att komma till riksdagen för beslut under hösten 2015.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer