Fortsätt förenkla byggreglerna!

Det måste bli enklare för människor att bygga om och bygga till. Det anser Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson, som gärna ser nya reformer på bostadsmarknaden.
– För att underlätta för både vanliga människor och för byggföretag är det viktigt att byggreglerna förenklas. Då skapas också möjligheter att bygga bostäder för en lägre kostnad än i dag, säger han.

I veckans Mitt i Huddinge går det att läsa att Huddinge kommun endast har beviljat nio Attefallshus sedan möjligheten kom till för drygt ett halvår sedan. Detta tycks bero på att kommunen inte har fått in tillräckligt kompletta handlingar – något som, enligt Karl Henriksson, i grunden beror på en krånglig byggplansprocess.

– Det är viktigt att vi fortsätter att förenkla byggreglerna så att processerna kortas och kostnaderna minskar. Här har både staten och kommunen ett ansvar, säger han.

Kristdemokraterna var, under ledning av tidigare bostadsminister Stefan Attefall (KD), bland annat med och drev igenom Boverkets nya byggregler som trädde i kraft den 1 juli förra året. Då ingick möjligheten att bygga ut befintliga hus samt möjlighet att bygga Attefallshus. Samtidigt valde man att sänka kraven för byggandet av studentbostäder, något som gav en direkt effekt här i Huddinge. Det var byggföretaget Wästbygg som valde att planera om sitt byggprojekt i Visättra ängar så att 344 studentbostäder kunde byggas i stället för 309 som det från början var tänkt.

– Byggföretaget Wästbygg utnyttjade de nya reglerna effektivt och valde att tänka om i sitt byggprojekt i Visättra ängar. I stället för att bygga de 309 studentlägenheterna som man hade planerat för, tänkte man till och lyckades få in 35 studentbostäder ytterligare. Och det är precis det här som vi vill åt genom att förenkla dagens byggregler. Bland annat är Attefallshusen ett exempel på det men också studentbostäderna i Visättra ängar. För Kristdemokraterna är det viktigt att bostadsmarknaden har sunda spelregler och då krävs det också sunda förutsättningar för dem det gäller, säger Karl Henriksson.

 


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer