Huddinge – först ut i Stockholms län med jämställd snöröjning

Huddinge är nu inne på sin andra säsong av jämställd snöröjning och alltfler kommuner väljer att ansluta sig. Senast i raden är Stockholm kommun som från och med nästa vinter börjar använda sig av konceptet.
– Det finns många fördelar med den här prioriteringen, säger Tomas Hansson (KD), tidigare ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Huddinge valde i januari förra året att införa jämställd snöröjning på kommunens gator och vägar. En satsning som betyder att plogningen av gång- och cykelbanorna prioriteras medan snöröjningen på de större vägarna först kommer i andra hand.

– Fördelarna med den här prioriteringen är många. Bland annat uppmuntrar det till att fler använder ett annat färdmedel än bilen, något som får en positiv inverkan på miljön. Bland annat blir framkomligheten på gång- och cykelbanor bättre och alternativet att åka kollektivt blir mer attraktivt. Dessutom minskar risken för halkolyckor, vilket underlättar framkomligheten för många, förklarar Tomas Hansson.

Anledningen till att det heter just jämställd snöröjning beror till stor del på statistik som visar att det oftast är män som tar bilen medan kvinnor oftast åker kollektivt. Att Huddinge nu prioriterar snöröjning på gång- och cykelvägar framför bilvägar resulterar därför i en mer jämställd snöröjning eftersom bilarna lättare kan ta sig fram när det snöar.

– När vi insåg hur mycket mer gångtrafikanter med till exempel rollatorer eller barnvagnar behöver kämpa för att ta sig fram i tio centimeter tjock snö jämfört med vad en bil behöver, då förstod vi att det fanns ett behov av att införa den här prioriteringen. Att vi använder oss av jämställd snöröjning bidrar även till att kommunen blir mer tillgänglig för alla, avslutar Tomas Hansson.

tomas

Tomas Hansson (KD), tidigare ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer