Trygghet skapas längs Huddingevägen

Färre trafikolyckor och en ökad tillgänglighet är målet när Huddingevägen byggs om.
– Äntligen blir arbetet av, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Huddingevägen skär rakt igenom Stuvsta och centrala Huddinge. Nu ska det inte bara bli lättare för Huddingevägens trafikanter att ta sig fram i trafiken utan också gå smidigare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig över den. Med nya säkerhetsåtgärder och ombyggnationer vill kommunen att vägen blir mer framkomlig och trafiksäker. Bland åtgärderna finns bland annat Kristdemokraternas förslag om en gång- och cykelbro norr om Ågestakorset och en bro i höjd med äldreboendet Tallgården men också tydligare markeringar och en breddning av nuvarande gång- och cykelbanor.

– Vi har länge sett att Huddingevägen är ett stort trafikproblem, en barriär rakt igenom kommunen. Det är en bred väg med mycket trafik och rätt så röriga korsningar. Jag förstår att det skapar otrygghet för många gång- och cykeltrafikanter som ska passera vägen. Därför är vi väldigt positiva till att det nu tas ett stort steg mot att Ågestakorset och Tallgården får nya gång- och cykelbroar, säger Karl Henriksson.

Huddinge kommun har tillsammans med Trafikverket utrett vilka möjligheter som finns för att öka trafiksäkerheten längs med sträckan Västra stambanan-Rågsvedsvägen. Nu har en avsiktsförklaring tagits fram som efter ett godkännande av kommunfullmäktige ska formuleras om till en vägplan. Renoveringen av Huddingevägen väntas stå klar inom en femårsperiod.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer