Spårväg syd en nödvändighet i ett växande Stockholm

Planerna på att bygga Spårväg Syd står och trampar vatten. Från att ha varit högaktuell med en inledd fördjupad förstudie som ska möjliggöra en snabb byggnation riskerar projektet nu att avbrytas helt.
– Stockholm skulle förlora mycket på det här. Tusentals bostäder och arbetsplatser står på spel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Spårväg Syd är i farozonen när Stockholms läns landsting behöver prioritera. I förra veckan kom beskedet från landstingsdirektören om att landstingets ekonomi inte håller för alla de kollektivtrafikprojekt som man har planerat för. Bland de projekt som riskerar att nedprioriteras, och i värsta fall stoppas, finns Spårväg Syd, som är tänkt att gå från Flemingsberg till Älvsjö via Kungens kurva och Skärholmen.

– Det är inte rimligt av landstinget att avbryta projekteringen av Spårväg Syd. I en så kraftigt växande region som Stockholm är det jätteviktigt att vi ser till att bygga tvärförbindelser mellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. En spårväg mellan dem öppnar dessutom upp för tiotusentals nya bostäder och arbetsplatser som riskerar att strykas från planeringen om projektet stoppas. Därför vore det väldigt olyckligt om landstingets signaler besannas, säger Karl Henriksson.

Huddinge kommuns översiktsplan utgår från att spårvägen blir verklighet. Kristdemokraterna arbetar även för att Spårväg Syd ska bindas samman med Tvärbanan i Gullmarsplan.

– Vi behöver förverkliga Spårväg Syd för att minska den skriande bostadsbristen i regionen, skapa tillväxt med fler arbetsplatser i södra Stockholm och underlätta människors vardag. Med Spårväg Syd till Gullmarsplan kan man plötsligt åka direkt mellan Sickla och Kungens kurva. Då blir kollektivtrafiken ett attraktivt alternativ för många som idag väljer bilen, säger Karl Henriksson.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer