Ny hemtjänstutförare till Huddinge

Huddinge utökar sitt utbud av utförare inom äldreomsorgen. På tisdagen stod det klart att företaget BraGe Omsorg kommer att starta sin hemtjänstverksamhet i kommunen.
– Med fler utförare får Huddingeborna möjlighet att välja utifrån sina egna behov, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Kristdemokraterna gick till val på att delaktighet och valfrihet ska vara centrala delar inom äldreomsorgen. Att en ny extern utförare inom hemtjänsten etablerar sig är därför ett steg i rätt riktning.

– Det finns ingen som känner sina behov bättre än den enskilde själv. Därför vill vi skapa förutsättningar för att Huddinges invånare ska få större makt över sina liv, säger hon.

2008 var Kristdemokraterna med och införde Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten vilket har resulterat i att Huddingeborna i dag har fler alternativ att välja mellan. Men ambitionen är att fler verksamheter inom äldrevården ska innefattas av LOV, bland annat den biståndsbedömda dagverksamheten och val av vård- och omsorgsboenden. Dock är det viktigt att kommunens krav uppfylls, något Stephanie Hansson är tydlig med.

– Vi ställer höga krav på våra utförare innan de godkänns. Det är viktigt att våra äldre får en större valfrihet samtidigt som omsorgen är av god kvalitet. Och är man inte nöjd ska det vara lätt att byta utförare, avslutar Stephanie Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer