Kungens kurva får en gång- och cykelbro

Huddinges ambition att förbättra trafiken för gång- och cykeltrafikanter fortsätter. Nu byggs en gång- och cykelbro mellan Kungens kurva och Skärholmen i samband med att arbetet Förbifart Stockholm börjar.
– Vi vill se fler alternativa gång- och cykelvägar för att öka framkomligheten i området, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Sedan 2013 har Huddinge valt att prioritera gång- och cykelvägar högre än biltrafiken när samhället ska utvecklas. Därför är det positivt att kommunen nu förstärker länken mellan Kungens kurva och Skärholmen ytterligare genom en ny gång- och cykelbro. Det menar Kristdemokraternas Karl Henriksson.

– I dag arbetspendlar många mellan Stockholm och Huddinge och E4an blir inte sällan en barriär för dem som egentligen skulle vilja ta cykeln till jobbet. Så när vi fick veta att den nuvarande gång- och cykeltunneln tillfälligt stängs av vid byggandet av Förbifart Stockholm såg vi möjligheten att förstärka förbindelsen över kommungränsen – inte bara hitta en temporar lösning, berättar Karl Henriksson.

Tunneln planeras att öppna igen när motorvägsförbindelsen är färdigbyggd och då kommer gång- och cykeltrafikanter att ha fler alternativ att välja mellan när de vill ta sig mellan Kungens kurva och Skärholmen. I samband med den nya gång- och cykelbron kommer Huddinge även att förlänga cykelvägen in mot Kungens kurva-området och samtidigt göra den till en del av Trafikverkets regionala cykelstråk.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer