Ny förskola till Visättra

Visättra ska få en ny förskola med sex avdelningar när området expanderar.
– Min förhoppning är att den kan stå klar redan 2017, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

På torsdagen fattade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (SBU) beslut om att ta ytterligare ett steg mot en förskola i Visättra ängar. Karl Henriksson är mycket positivt till projektet och tror att det kommer att underlätta för många föräldrar som i dag har en längre bit att åka till barnens förskola.

– Behovet av fler förskoleplatser i Visättra är stort och det är viktigt att vi tar hänsyn till det när vi förtätar i området. Den nya förskolan är därför jätteviktig, säger Karl Henriksson.

– Det är också viktigt att arbeta för en effektivare byggprocess så att förskolan kan stå klar tidigare än beräknat. Nu är planen att förskolan ska bli klar till 2018 men genom effektivisering av processen hoppas och tror jag att det är möjligt att den blir färdig under hösten 2017.

Byggherren för projektet är byggföretaget Wästbygg, som dessutom har fått uppdraget att hitta en privat aktör som ska driva förskoleverksamheten.

– Det känns jättebra att vi kan ge Visättra ett bredare utbud av förskolor. Det skapar en pedagogisk mångfald och ger föräldrarna en större valfrihet att välja den pedagogik som passar bäst för sina barn, säger Karl Henriksson.

Det är i samband med att Visättra ängar får nya bostäder som förskolan byggs, där student- och ungdomslägenheter kommer att varvas med både hyreslägenheter och bostadsrätter. Totalt blir det cirka 670 bostäder.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer