Bättre framförhållning ska säkra förskoleplatser

Kvarnbergsplan växer och de förskoleplatser som finns planerade i området räcker inte till. Därför undersöker kommunen nu flera tomter som kan ge plats åt nya förskolor.
– Vi måste bli bättre i vår planering, och för att ligga steget före är det bra att jobba på olika fronter, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande för förskolenämnden.

Kristdemokraterna arbetar nu tillsammans med övriga partier i den politiska ledningen med att planera för nya förskolor i ett tidigt stadium. Då Kvarnbergsplan expanderar är det därför aktuellt att se över potentiella tomter i närheten för framtida förskoleverksamheter.

– I dagsläget tittar vi bland annat på tomter nära Björkängshallen och Tallgårdens äldreboende. Där är det möjligt att bygga förskolor med upp till 6-7 avdelningar som skulle kunna ge plats åt cirka 230 barn, berättar Karl Henriksson.

Andra tomter som kommunen tittar på är i närheten av Kvarnbergsskolan och Huddinge kommunhus. Möjligheten att använda befintliga paviljonger för förskoleverksamhet finns också med.

– När vi planerar är det viktigt att titta under varje sten för att se hur vi kan förbättra kösituationen och samtidigt erbjuda en god kvalitet inom förskolan. För att det ska vara möjligt är det nödvändigt att vi fortsätter att avsätta tomter för framtida behov. Och då måste det ske i tidigt skede, säger Karl Henriksson.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer