Kommunen ser över sina fastigheter

Huddinge kommun ska sälja en tredjedel av sina i dag ägda fastigheter i samband med att nya riktlinjer tas fram. Det är ett förslag som kommunstyrelsen beslutade om på sitt senaste sammanträde den 17 juni och skickade ut det på remiss.
– När Huddinge växer är det är viktigt att vi planerar både smart och långsiktigt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Strategiska satsningar är av stor vikt när Huddinge bygger nytt. Därför har kommunen gjort en inventering av sina fastigheter i syfte att få en överblick på vilka fastigheter som är värda att behålla. Bland annat har ett antal villor och fritidshus bedömts vara av mindre strategisk vikt för kommunen och föreslås stället att säljas till andra ägare.

– Det finns ingen anledning till att kommunen ska äga villor. Det är bättre att de som bor i husen själva äger sina bostäder, säger Karl Henriksson.

Kommunen äger och hyr idag ut bostäder och lokaler på sammanlagt 88 fastigheter. 28 av dessa bedöms kunna säljas och 21 stycken föreslås utredas för eventuell försäljning. Resterade hyresobjekt bedöms vara av strategisk betydelse och föreslås därför behållas i kommunal ägo. Jordbruksarrenden och de bostadsrättslägenheter som kommunen äger ingår inte i remissen utan hantering av dessa ska utredas vidare av kommunstyrelseförvaltningen och natur- och byggnadsförvaltningen.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer