Ny förskola och skola i Kästa invigd

Nu har Kästa förskola och skola invigts. I tvåplansbyggnaden finns plats för cirka 100 förskolebarn och 400 elever i klass F-6. Som förskolenämndens ordförande var Kristdemokraternas kommunalråd med på invigningen och talade om det stora behovet av nya förskoleplatser och de positiva erfarenheterna av att kombinera förskola och grundskola.

– Huddinge växer hela tiden och det finns ett jättestort behov av nya förskoleplatser – och då inte minst här i Flemingsberg. Den nya förskolan är därför en jätteviktig del av den satsning som Huddinge kommun gör och kommer att följas av ännu fler nya förskolor i området. Vi ser att utvecklingen både i Flemingsberg och i Glömstadalen kommer att leda till ett fortsatt växande behov, konstaterar Karl Henriksson.

Kästa förskola och skola är byggd med passivhusteknik, vilket gör att energiförbrukningen är väldigt låg. På taket finns också solceller. Skolan är även miljöklassad och har bland annat sedumtak med växtlighet som suger upp regnvatten och minskar utsläppen i dagvattnet.

– Att bygga med modern miljöteknik är förstås bra för miljön och klimatet, men det är också bra för barnens innemiljö och på sikt även för kommunens ekonomi. Jag välkomnar verkligen att vi vågar tänka nytt, både på kommunen och i vårt fastighetsbolag Huge Fastigheter, så att vi hittar de optimala lösningarna som ger bästa möjliga studie- och lekmiljö för barnen och samtidigt bidrar till att minimera påfrestningarna vi utsätter vår planet för,  säger Karl Henriksson


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer