Edboskolans högstadium flyttar till Östra grundskolan

Från och med hösten 2016 kommer Edboskolans högstadium att flyttas över till Östra grundskolan. Det fattade grundskolenämnden beslut om på tisdagen.
– Vi behöver säkra barnens möjlighet att få sina första skolår nära hemmet, säger Gorges Barkho (KD), ledamot i grundskolenämnden.

Trycket på fler förskole- och lågstadieplatser har under de senaste åren blivit starkare i Östra Huddinge och en prognos för kommande år visar inte på någon minskning. Av den anledningen har kommunen valt att titta på alternativa lösningar under tiden som nya skolor planeras.

– I dag är det många av de yngre eleverna som inte får sitt förstahandsval tillgodosett och som måste passera sin närmsta skola. Det har vi enligt skollagen en skyldighet att ta hänsyn till när vi gör placeringar. Därför har vi valt att göra den här omorganiseringen eftersom efterfrågan på förskole- och lågstadieplatser är så stor i Edbo, Nytorp och Sjöängen, förklarar Gorges Barkho (KD).

– Vi har all respekt och förstålse för de många föräldrar som engagerade sig i frågan och var närvarade på mötet. Men med de resurser som finns och de utmaningar som vi står för tycker vi kristdemokrater att nämndens beslut var det bästa möjliga alternativet. Vi kommer absolut att följa upp omorganiseringens konsekvenser och kommer att samtala med elever, föräldrar och skolledning om hur de upplevt förändringen, avslutar Gorges Barkho.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer