Nytt bo planeras för Svalans förskola

Svalans förskola i Skogås ska få nya lokaler. Det ingår som en del i ett planuppdrag och ramavtal som behandlades i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i onsdags.
– Planen är att gå från tre till sex avdelningar och byta ut en ganska sliten träbyggnad från 1971 mot moderna, attraktiva lokaler samtidigt som vi bygger nya bostäder i området, berättar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

I linje med Huddinges översiktsplan har det blivit dags att förtäta i södra delen av centrala Skogås. Nu planerar kommunen för hundratals hyres- och bostadsrätter som ska binda samman området mellan Österleden och Länna. För förskolan Svalan innebär det nya lokaler med fler avdelningar.

– Det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser i hela kommunen och det finns ett växande behov även i Skogås. Som en del i vårt arbete vill vi därför utöka Svalans avdelningar från tre till sex. När vi förtätar i centrala, kollektivtrafiknära områden är det naturligt att lokalerna byggs in i bostadsområdet, men jag är glad att den nya förskolan också kommer att ligga i direkt anslutning till park- och naturområden. Det är en viktig prioritering för oss, förklarar Karl Henriksson.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer nu att arbeta fram en detaljplan för området, men planprogrammet fastslår att bostadsområdet bör innehålla både lägenheter och radhus samt utrymme för service. I samband med bygget planerar man även att rusta upp Sjötorpsparken och att bygga ut en gång- och cykelbana som leder till Länna.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer