Stödsamtal kräver tydliga riktlinjer

Pressmeddelande. Sänk trösklarna till familjerådgivningen och stärk kompetensen hos kommunerna. Det anser Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge, som vill att Sveriges kommuner och landsting (SKL) ökar sitt stöd till verksamheten.
– Familjerådgivningen måste avdramatiseras, säger han.

Sedan i början av 1990-talet är alla kommuner skyldiga att erbjuda familjerådgivning till de personer som önskar eller har behov av det. Med syftet att underlätta för par eller familjer i deras konflikter kan de erbjudas samtal och stöd med stark sekretess. Antalet personer som sökte hjälp under 2014 var omkring 62 000 och sammanlagt hölls över 100 000 rådgivningssamtal runt om i landet. Ändå är det många som känner ett stort motstånd att uppsöka familjerådgivningen menar Karl Henriksson.

– De senaste tio åren har trycket på familjerådgivningen ökat med nästan en tredjedel. Men på grund av otydliga riktlinjer vet inte alltid kommunerna vad familjerådgivningen innebär och det försämrar kvaliteten. En del kommuner hyr även ut verksamheten till privata utförare utan att ge några högre krav. Det tror vi är ett bekymmer om vi ska få fler att våga söka hjälp, säger han.

I en motion skriver han tillsammans med fyra partikamrater att SKL därför bör ta ett samlat grepp kring familjerådgivningen genom att göra öppna jämförelser för att hitta goda exempel. Ett sådant kan vara att nyblivna föräldrar ska erbjudas två gratischeckar till familjerådgivningen som de kan nyttja vid behov.

– Vi vet att familjerådgivningen har en positiv verkan i parrelationer och att samtalen oftast är som mest effektiva innan låsningar har satt sig i konflikten. Därför anser vi att kommunerna tillsammans börjar ställa högre krav på sina verksamheter för att få fler att våga sig dit. Vi vet även att för varje satsad krona på strukturerade föräldrastödprogram får kommunerna två kronor tillbaka inom ett år. En utveckling av familjerådgivningen skulle därmed gynna alla parter, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraternas motion är inskickad till SKL:s kongress som hålls den 11-12 november.

 


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer