Pedagoger i fokus på Huddinge visar

Som en del i Huddinges arbete med att uppmärksamma kommunens pedagoger hålls på tisdagen en inspirationsdag, ”Huddinge visar”.
Det är ett tillfälle som våra pedagoger, från förskola upp till komvux, får möjligheten att ta del av varandras erfarenheter och genom föreläsningar också få nya insikter, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

För andra året i rad hålls i dag en stor inspirationsdag för Huddinges pedagoger. Med fokus på att lyfta den pedagogiska utvecklingen i kommunen har barn- och utbildningsförvaltningen bland annat ordnat föreläsningar av externa föreläsare, men även workshops och föreläsningar av pedagoger som jobbar i kommunen.

Det är ett oerhört viktigt jobb som pedagogerna gör i kommunen och vi behöver göra vad vi kan för att visa vår uppskattning. Genom Huddinge visar får de en chans att prata med varandra om sina utmaningar och förhoppningsvis få nya idéer som de kan pröva i sin verksamhet, säger Karl Henriksson.

Dagens programpunkter handlar främst om kommunens prioriterade områden IT, språkutveckling och matematik.

 


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer