Låt klimatsmarta företag etablera sig i Sofielund

Pressmeddelande. Utveckla Sofielund till ett centrum för kretsloppsindustrin. Det menar Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge, och Stefan Dayne (KD), gruppledare i Botkyrka och Kristdemokraternas representant i SRV Återvinnings styrelse, i samband med att Kristdemokraternas kommunalråd och gruppledare i Södertörnskommunerna gör ett studiebesök på biogasanläggningen under torsdagen.
– Vi måste ta vårt ansvar för jordens ändliga resurser, säger Karl Henriksson.

Bildelar som återanvänds, textilier som får nytt liv och utvinning av metaller ur elektronikskrot. Det finns många idéer för återvinningsmöjligheter och sedan Södertörn fick sin första biogasanläggning i början på hösten har de bara ökat. Karl Henriksson och Stefan Dayne ser nämligen en stor potential i företagsetableringar i Sofielund med cirkulär ekonomi som utgångspunkt.

– Sofielund är en av landets största insamlingsanläggningar. Varje år får SRV Återvinning in avfall från 137 000 hushåll, totalt handlar det om 253 000 ton. Mycket av det bränns upp, vilket förstås är mycket bättre än att det bara slängs på tippen men inte alls lika bra som om det återvinns. Med nya företag kan mycket återanvändas och komma till nytta i samhället igen, säger Karl Henriksson.

Inspirationen till ett centrum för kretsloppsindustri kom med SRV Återvinnings samarbete med Scandinavian Biogas. Den nya biogasanläggningen innebär att Södertörninvånarnas matrester nu kan omvandlas till biobränsle på en och samma plats.

– Samarbetet betyder att vi både får ett minskat koldioxidutsläpp eftersom avfallet inte behöver transporteras till biogasanläggningar långt härifrån samtidigt som produktionen kan gå mycket snabbare. Det innebär självklart en miljömässig vinst men också ekonomiskt, vilket är viktiga aspekter i arbetet för ett hållbart samhälle. Därför vill vi gärna uppmuntra företag med kretsloppstänk att etablera sig i Sofielund, säger Stefan Dayne.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer