94 procent får sitt förstahandsval i förskolan i Huddinge

Pressmeddelande 2018-10-05

I år har 94 procent fått sitt förstahandsval i förskolan – upp från 82 procent förra året. Det visar den senaste delårsrapporten för förskolan som igår behandlades av förskolenämnden.

– Valfrihet är ett grundfundament för en attraktiv förskola. Ökningen är resultatet av ett långsiktigt arbete och visar att förskoleplatserna nu äntligen är i fas med behoven, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.

Under de kommande åren planeras och byggs ett stort antal nya förskolor i hela kommunen. I snitt beräknas det behövas 3,5 nya förskolor per år under den kommande tioårsperioden.

– För att kunna tillgodose familjernas behov av förskoleplatser och fortsätta minska barngruppernas storlek behöver vi fortsätta planera och bygga nya förskolor. Den höga andelen som får sitt förstahandsval är ett kvitto på att vi är på väg i rätt riktning, konstaterar Karl Henriksson.

För mer information:

 

Karl Henriksson (KD)                                                  Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens ordförande        Politisk sekreterare
08 – 535 313 51                                                                       08– 535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                                  johanna.patricius@huddinge.se

      Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer

Konceptförskola i Sjödalen


Läs mer

Ny förskola i Skogås


Läs mer

De kommande fyra åren


Läs mer

Vill du jobba med KD-politik i Huddinge?


Läs mer