• Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende

  I maj beslutade vård- och omsorgsnämnden att föreslå att de som har blivit beviljade en plats på ett äldreboende själva ska få välja vilket boende de vill bo på. Ett viktigt och avgörande beslut för Kristdemokraterna!

  – Förslaget kommer att ge våra äldre ökad möjlighet att välja var de vill bo när det är dags att flytta till ett äldreboende, så jag är glad att vi nu är ett steg närmare att förverkliga detta. Fler äldre gör att det finns ett behov av nya äldreboenden. Genom att införa v...

 • Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge

  Nu blir det ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge. Från den 1 oktober inför kommunen förenklad biståndshandläggning för trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser.

  – Det här kommer öka de äldres självbestämmande och trygghet. Om man upplever att man behöver kommunens hjälp med till exempel städning eller tvätt så ska man veta att man också kommer att få den hjälpen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

  I praktiken innebär ...

 • Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

  Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

  Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ...

 • Äldreomsorgsnämnden går med positiva siffror

  Under kommunfullmäktige den 6 november presenterades delårsrapporterna för de olika nämnderna. En nämnd som går med plus är äldreomsorgsnämnden.

  Prognosen är att nämnden kommer att gå 11,8 miljoner plus. Detta beror på ett framgångsrikt sätt att omorganisera och spara in på onödiga utgifter samtidigt som kvalitén inte blivit lidande. Istället ser man att många är nöjda med äldreomsorgen i Huddinge. Detta kan bero på Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten och dagverksamheten som Kri...

 • Satsa mer på psykisk ohälsa

  Igår, den 18 oktober deltog Karl Henriksson (KD), kommunalråd​ i ett seminarium om psykisk ohälsa anordnat av Drevvikenpartiet​ och Huddingepartiet​, ett otroligt viktigt område för oss kristdemokrater.

  – Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande samhällsproblem. Vi måste bli bättre på att se varandra och lyssna på varandra. Som kommun måste vi se till så att personalen i förskolan, skolan och äldreomsorgen kan se och tolka tecknen på att någon far illa eller mår dåligt. Vi må...

 • Äldrefrågor flyttas över till servicecenter

  Ökade öppettider och en större kompetens blir resultatet när äldreombudsmannens uppgifter tas över av servicecenter. På onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om att frågor rörande äldre ska hanteras bättre än dagens halvtidstjänst. – Det här kommer att förbättra tillgängligheten för kommunens äldre, säger Stephanie Hansson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

  (mer…)

 • Vinsttak drabbar förskolor i Huddinge

  Låt kvaliteten stå i fokus i stället för vinstutdelning i välfärden. Det menar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden. – Vi har många väl fungerande förskolor i kommunen som kommer att drabbas hårt av ett vinsttak, säger han.

  (mer…)

 • Nytt äldreboende byggs ihop med förskola

  Huddinge ska få ett nytt äldreboende som öppnar upp för gemenskap mellan generationer. Förutom de 90 nya lägenheterna ska även en förskola med plats för 120 barn placeras i samma byggnad. Det fattade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om på sitt senaste sammanträde.

  (mer…)

 • Flemingsbergsdalen kan få ny förskola

  En ny förskola samt ett äldreboende kan förverkligas i Flemingsbergsdalen. På onsdagen godkände kommunstyrelsen Skanskas önskan om att inleda arbete för en förändrad detaljplan som möjliggör för kommunal service. – Vi har ett stort behov av nya förskoleplatser, men först måste vi säkerställa att förskolan får en god utemiljö, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  (mer…)

 • Tryggare bostäder planeras i Stuvsta

  Huddinge ska få sitt första trygghetsboende. Stuvstas infartsparkering kommer att läggas under jord och ovanför mark ska bostäder byggas som till stor del riktar sig till äldre. – Trygghetsboenden är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Snabb hjälp ska vara möjligt för äldre även i sin hemmamiljö, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

  (mer…)