• ”Ställ tydligare krav på feriepraktikanterna”

    Vid gymnasienämndens sammanträde den 7 november presenterades en rapport om feriepraktiken för gymnasielever under sommaren. I år har vi fått fram en hel del feriepraktikplatser och närmare 400 elever genomförde praktiken. Förutom drygt 300 kommunala feriepraktikplatser, var det 47 elever som gjorde sin praktik i idrottsföreningar, 20 som gjorde praktik utomlands, 17 som deltog i entreprenörskapsprogrammet UngDrive och 10 som ägnade sig åt kulturaktiviteter på kommunens äldreboenden.

    –...