• Tomas Hansson hjälper Banda Aceh

    Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ska åka till Banda Aceh i Indonesien för att hjälpa provinsen i samhällsplaneringsfrågor. Resan, som ingår i ett kommunalt partnerskapsprojekt, är inplanerad den 6-15 september och bekostas av Sida-medel.

    – För mig som tidigare arbetat med internationellt bistånd kändes det naturligt att tacka ja när vi fick en sådan förfrågan. Jag är stolt över det samhällsplaneringsarbete som vi bedriver i Huddinge, d...