• Historisk satsning på Huddinges vägar

  På kristdemokratiskt initiativ ska Huddinge avsätta en kvarts miljon kronor under 2017 för reinvesteringar i kommunens existerande och nya lekparker, bryggor och bad. Samtidigt gör kommunen en historiskt stor investering för att förbättra kvaliteten på sina vägar. – Det här är viktiga satsningar för framtiden, säger Rolf Johansson (KD), ersättare i natur- och byggnadsnämnden.

  (mer…)

 • Säkra skolvägar halverar bilskjutsandet

  När trenden i övriga Sverige pekar på ett växande problem med biltrafiken på skolor går Huddinge i motsatt riktning. Efter ett gediget samarbete med en stor del av kommunens skolor har man lyckats förändra resemönstret markant. – Det har skett en halvering av biltrafiken på de skolor som har deltagit, vilket är helt fantastiskt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Trafikbullret ska minska med ny plan

  Huddinge är en snabbväxande storstadskommun med stark ekonomisk tillväxt. Det för med sig mycket positivt, men har även en del negativa bieffekter. En sådan är trafikbuller. Därför har kommunen tagit fram en åtgärdsplan mot trafikbullret. – Främst riktar vi oss till skolgårdar, parker och bostadsområden eftersom det är där effekten blir som störst, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd. (mer…)

 • Huddinges infrastrukturförslag inskickade till Sverigeförhandlingen

  Huddinges preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen blev på onsdagen omvandlad till den slutgiltiga. En majoritet i kommunfullmäktige röstade för att Spårväg Syd, tunnelbana till Kungens kurva och ett tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg är de rätta prioriteringarna för att underlätta bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

  (mer…)

 • Vem blir elbilsbranschens Jonas Birgersson?

  Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson, vill se en klimatsmart bilflotta och efterfrågar en ”profet” som kan leda elleverantörer in på rätt spår. I tidningen Entreprenör delar han med sig av idéer som kan öka elbilens attraktivitet.

  (mer…)

 • Ny förskola och skola i Kästa invigd

  Nu har Kästa förskola och skola invigts. I tvåplansbyggnaden finns plats för cirka 100 förskolebarn och 400 elever i klass F-6. Som förskolenämndens ordförande var Kristdemokraternas kommunalråd med på invigningen och talade om det stora behovet av nya förskoleplatser och de positiva erfarenheterna av att kombinera förskola och grundskola.

  (mer…)

 • Återvinning ska främja kreativitet på Huddinges förskolor

  Huddinges förskolor tar ytterligare kliv mot en ekologisk hållbar livsstil. I den politiska ledningens budget för 2016 planeras det för en återbruksverksamhet som ska kombinera kreativitet med återvunnet material.

  (mer…)

 • Övergödning ska bekämpas i Trehörningen och Orlången

  Minskade fosforhalter i sjöarna Trehörningen och Orlången ska förbättra vattenkvalitén. Därför antar kommunen nu en rad åtgärder som ska se till att grundämnets mängd reduceras i de båda sjöarna.

  (mer…)

 • Huddinges förskolor blir giftfria

  Nu kommer förskolorna i Huddinge kommun att få färre hälsofarliga kemikalier. I torsdags godkände förskolenämnden en handlingsplan för att anpassa byggnaderna som barnen vistas i.

  (mer…)

 • KD-förslag om gratis SL-kort blir av redan i år

  Nu infrias Kristdemokraternas första vallöfte för mandatperioden 2014-2018. Alla kommunanställda i Huddinge som vanligtvis bilpendlar till jobbet kommer under november att erbjudas ett gratis SL-kort i två veckor som en uppmuntran att åka mer kollektivt.

  (mer…)