• Spårväg Syd—En del av Sverigeförhandlingarna

  Nu är det officiellt beslutat att Spårväg Syd kommer att byggas och att de blir en del av Sverigeförhandlingarna.

  – Den överenskommelse som Huddinge tillsammans med andra Stockholmskommuner slutit med staten och Stockholms läns landsting kommer att få en oerhört stor betydelse för framtida generationer. I Stockholmsregionen måste en familjevänlig politik alltid ta sin utgångspunkt i bostadsbyggande. En spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via Glömstadalen, Masmo, Kungens kurva o...

 • Startskott för stadsdel Kungens kurva

  Från och med år 2021 kan Kungens kurva utökas med 10 000 nya invånare. Mellan Gömmarens naturreservat, Ikea och Heron city planerar nämligen KF Fastigheter att bygga tusentals nya bostäder. – Det känns väldigt spännande att Kungens kurva äntligen får bli en levande stadsdel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Huddinge satsar på effektiv kollektivtrafik

  För att fler Huddingebor ska välja att åka kollektivt är det viktigt att det gemensamma färdsättet blir mer attraktivt. Därför har kommunen tagit fram en kollektivtrafikplan som bland annat ska korta restider och skapa smidigare byten. – Vi behöver göra kollektivtrafiken mer pålitlig och effektiv. Med rätt förutsättningar kommer det klimatsmarta valet också kännas som det smartaste valet för resenären, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Huddinge näst bäst i länet på bostäder

  Huddinge är näst bäst i länet på att bygga bostäder. Det visar Boverket som nu har beviljat kommunen med mer än 40 miljoner kronor i statsbidrag för ökat bostadsbyggande. – Det här visar att vi levererar, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Låt Huddinge växa med eftertanke

  När Huddinge förtätar sina gamla villaområden är det viktigt att de nya fastigheterna byggs så att de passar ihop med sin omgivning. Det menar Rolf Johansson (KD), ersättare i natur- och byggnadsnämnden. – Politikerna har ett ansvar i den här frågan, säger han.

  (mer…)

 • Tusentals förskoleplatser till Huddinge

  Pressmeddelande 14 november. Fram till år 2031 behöver Huddinge 4 500 nya förskoleplatser. Det framgår av den lokalförsörjningsplan som förskolenämnden beslutade om i torsdags. – Vi måste planera långsiktigt och ha ordning och reda i lokalplaneringen för att nå vårt mål om minskade barngrupper, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  (mer…)

 • Historisk satsning på Huddinges vägar

  På kristdemokratiskt initiativ ska Huddinge avsätta en kvarts miljon kronor under 2017 för reinvesteringar i kommunens existerande och nya lekparker, bryggor och bad. Samtidigt gör kommunen en historiskt stor investering för att förbättra kvaliteten på sina vägar. – Det här är viktiga satsningar för framtiden, säger Rolf Johansson (KD), ersättare i natur- och byggnadsnämnden.

  (mer…)

 • Nytt äldreboende byggs ihop med förskola

  Huddinge ska få ett nytt äldreboende som öppnar upp för gemenskap mellan generationer. Förutom de 90 nya lägenheterna ska även en förskola med plats för 120 barn placeras i samma byggnad. Det fattade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om på sitt senaste sammanträde.

  (mer…)

 • Modulhus för nyanlända byggs i Sörskogen

  Snart kan Huddinge erbjuda sina första genomgångsbostäder till personer som har fått uppehållstillstånd. Det handlar totalt om 24 bostäder och kommer att arrenderas av Eiffeltornet AB. – Det är viktigt att vi hittar så bra boendelösningar som möjligt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Huddinge planerar för Skandinaviens största köpcentrum

  Mall of Scandinavia får snart svårt att göra skäl för sitt namn. När planerna för Kungens kurva står klara kommer 118 000 kvadratmeter detaljhandel att erbjudas, och blir då 30 procent större än köpcentret i Solna. – Inom några år finns Nordens största köpcentrum i Huddinge, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)