• Låt oss ta ansvar för vården

  På fotot: Karl Henriksson, Stephanie Hansson & Dennis Åström Ullström. Fotograf: Lennart Molin. Publicerad i Huddingedirekt vecka 13.

  Idag kan en undersköterska från landstinget möta en undersköterska från Huddinges hemtjänst i dörren hos en patient. Vi kristdemokrater vill att staten ska ta över ansvaret för sjukhusvården för att den ska bli likvärdig över hela landet och resurserna användas på ett effektivt sätt. Men vi tror också att det vore klokt om kommunerna tog över ansvare...

 • Satsa mer på psykisk ohälsa

  Igår, den 18 oktober deltog Karl Henriksson (KD), kommunalråd​ i ett seminarium om psykisk ohälsa anordnat av Drevvikenpartiet​ och Huddingepartiet​, ett otroligt viktigt område för oss kristdemokrater.

  – Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande samhällsproblem. Vi måste bli bättre på att se varandra och lyssna på varandra. Som kommun måste vi se till så att personalen i förskolan, skolan och äldreomsorgen kan se och tolka tecknen på att någon far illa eller mår dåligt. Vi må...

 • Vinsttak drabbar förskolor i Huddinge

  Låt kvaliteten stå i fokus i stället för vinstutdelning i välfärden. Det menar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden. – Vi har många väl fungerande förskolor i kommunen som kommer att drabbas hårt av ett vinsttak, säger han.

  (mer…)

 • Framtidens medicin utvecklas i Huddinge

  På torsdagen invigdes det gemensamma högskolekvarteret för sjukvård i Flemingsberg. Tillsammans med Kungliga tekniska högskolans Skolan för teknik och hälsa (STH) samt Röda korsets högskola har Karolinskas CAMST/Simulatorcentrum och CLINTEC Medicinsk teknik flyttat in i ett gemensamt hus, Technology and Health.

  (mer…)

 • KD Huddinge stolta sponsorer till Hälsoloppet

  På tisdagen anordnades det årliga Hälsoloppet i Flemingsberg och vi hade som stolta sponsorer ansvaret för loppets vätskestation. Arrangörerna, Huddinge AIS och Ronald McDonalds hus, låter nämligen hälften av överskottspengarna gå till Ronald McDonalds hus i Huddinge, med syftet att förbättra situationen för de sjuka barnen och deras familjer.

  (mer…)

 • Nytt forskningscenter byggs i Flemingsberg

  Andra etappen av forskningcentret bredvid Karolinska insitutet i Flemingsberg hade i går sitt första spadtag. – Nu får Huddinge ytterligare 25 000 kvadratmeter av kunskap och utbildning, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Stolt sponsor till Hälsoloppet

  För andra året var Kristdemokraterna i Huddinge en stolt sponsor av Hälsoloppet och ansvariga för vätskestationen längs vägen. Hälsoloppet är ett samarrangemang mellan friidrottsklubben Huddinge AIS och Ronald McDonald’s Hus och start och målgång är vid Ronald McDonald’s Hus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Loppet var på 5 eller 10 km och vätskestationen vid Trädgårdsstadsskolan passerades efter 3 och 8 sprungna kilometer.

  (mer…)

  ...
 • Huddinge satsar på barn, unga och äldre

  På måndagen godkände kommunfullmäktige den politiska ledningens budget. Lärarsatsningar, åtgärder för att motverka hemlöshet och fler förskoleplatser var några av förslagen som nu ska bli verklighet. – Tuffa tider skapar stora utmaningar. Men jag är stolt över vår prioritering att barnen, unga och äldre får stå i fokus i vår budget, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Så är Huddinge med och skapar en jämlik vård

  I fredags den 28 februari, som också är den internationella dagen för sällsynta sjukdomar, var riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) på studiebesök hos stiftelsen Alzecure i Flemingsberg. Syftet var att få mer kunskap om forskning kring sällsynta diagnoser.

  – Svensk hälso- och sjukvård har som mål att alla i Sverige ska ha rätt till en jämlik vård. Det gäller inte i dag den minoritet som har diagnoser inom sällsynta sjukdomar. Det Alzecure jobbar med är att bland annat forska kring a...

 • ”Satsa på Barnahus”

  Emma Henriksson, Tomas Hansson och Karl Henriksson har gjort ett studiebesök på Barnahuset Huddinge Botkyrka, som har sina lokaler i Flemingsberg. Barnahuset är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. På Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin i en miljö anpassad för barnen.

  – Barn som utsatts för våld eller sexue...