• Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

  Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

  Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ...

 • Gör momsen för vård, skola och omsorg rättvis

  På Kristdemokraternas riksting i helgen valde partiet att anta en motion av Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, om att verka för en statlig utredning, så att alla aktörer inom välfärdssektorn får likvärdiga momsvillkor.

  Inom till exempel äldreomsorgen och förskolan finns det idag olika skatteregler beroende på om den som äger byggnaden eller driver verksamheten är ett företag, en förening, en kommun eller en annan offentlig myndighet.

  – Skattesystemet sk...

 • Modulhus för nyanlända byggs i Sörskogen

  Snart kan Huddinge erbjuda sina första genomgångsbostäder till personer som har fått uppehållstillstånd. Det handlar totalt om 24 bostäder och kommer att arrenderas av Eiffeltornet AB. – Det är viktigt att vi hittar så bra boendelösningar som möjligt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Huddinges yngsta prioriteras i en kärv ekonomisk situation

  Barn och unga står i fokus när den styrande koalitionen behöver prioritera hårt i ett tufft ekonomiskt läge. På tisdagen presenterade de sitt budgetförslag för 2017, som kommunfullmäktige tar ställning till den 13 juni. – Det är viktigt att inte tumma på barnperspektivet. Med trygga barn får vi ett tryggt samhälle, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  (mer…)

 • Huddinge utökar hjälpen till ensamkommande flyktingbarn

  Under 2016 ska Huddinge kommun erbjuda boendeplats för 363 ensamkommande flyktingbarn. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen. – Det är viktigt att vi som kommun fortsätter att ta ansvar, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Trygghet behövs för ensamkommande flyktingbarn

  Nu finns det möjlighet att ansöka om att bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller god man åt ensamkommande flyktingbarn. För Kristdemokraterna är det viktiga insatser som kan förändra människors liv och ett sätt att ingjuta framtidstro.

  (mer…)

 • ”Svenska med baby” bidrar till integration i Skogås

  Svenska med baby hade i veckan sin Stockholms-kick-off för terminen på familjecentralen i Skogås. ”Svenska med baby” handlar om att föräldrar med olika bakgrund och etnicitet ska kunna träffas, utveckla sitt kontaktnät och förbättra sina språkkunskaper tillsammans med sina bebisar. I Huddinge arrangeras svenska-med-baby-träffar i Skogås och Flemingsberg.

  (mer…)

 • Huddinge satsar på barn, unga och äldre

  På måndagen godkände kommunfullmäktige den politiska ledningens budget. Lärarsatsningar, åtgärder för att motverka hemlöshet och fler förskoleplatser var några av förslagen som nu ska bli verklighet. – Tuffa tider skapar stora utmaningar. Men jag är stolt över vår prioritering att barnen, unga och äldre får stå i fokus i vår budget, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Kristdemokraterna vill erbjuda hemlösa en egen bostad

  Som ett sätt att minska risken för ett långvarigt utanförskap i Huddinge vill Kristdemokraterna använda sig av modellen ”Bostad först”.

  (mer…)

 • ”Satsa på Barnahus”

  Emma Henriksson, Tomas Hansson och Karl Henriksson har gjort ett studiebesök på Barnahuset Huddinge Botkyrka, som har sina lokaler i Flemingsberg. Barnahuset är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. På Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin i en miljö anpassad för barnen.

  – Barn som utsatts för våld eller sexue...