• Spårväg Syd—En del av Sverigeförhandlingarna

  Nu är det officiellt beslutat att Spårväg Syd kommer att byggas och att de blir en del av Sverigeförhandlingarna.

  – Den överenskommelse som Huddinge tillsammans med andra Stockholmskommuner slutit med staten och Stockholms läns landsting kommer att få en oerhört stor betydelse för framtida generationer. I Stockholmsregionen måste en familjevänlig politik alltid ta sin utgångspunkt i bostadsbyggande. En spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via Glömstadalen, Masmo, Kungens kurva o...

 • Fler tåg ska stanna i Flemingsberg

  Nya snabbpendeltåg och regionaltåg kommer att börja stanna i Flemingsberg. Det står klart efter att trafiknämnden i Stockholms läns landsting under tisdagen valde att fastställa planeringsramverket för pendel- och regionaltågstrafiken i Stockholms län. Pendeltågens stomtrafik kommer att kompletteras med snabbpendeltåg som bara stannar på de större stationerna, och regionaltågen från Örebro och Eskilstuna kommer i framtiden inte längre ha Stockholms central som slutstation utan fortsätta till ...

 • Huddinge satsar på effektiv kollektivtrafik

  För att fler Huddingebor ska välja att åka kollektivt är det viktigt att det gemensamma färdsättet blir mer attraktivt. Därför har kommunen tagit fram en kollektivtrafikplan som bland annat ska korta restider och skapa smidigare byten. – Vi behöver göra kollektivtrafiken mer pålitlig och effektiv. Med rätt förutsättningar kommer det klimatsmarta valet också kännas som det smartaste valet för resenären, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Historisk satsning på Huddinges vägar

  På kristdemokratiskt initiativ ska Huddinge avsätta en kvarts miljon kronor under 2017 för reinvesteringar i kommunens existerande och nya lekparker, bryggor och bad. Samtidigt gör kommunen en historiskt stor investering för att förbättra kvaliteten på sina vägar. – Det här är viktiga satsningar för framtiden, säger Rolf Johansson (KD), ersättare i natur- och byggnadsnämnden.

  (mer…)

 • Spårväg Syd fortsatt aktuell i Sverigeförhandlingen

  Kristdemokraternas vallöfte om spårtrafik på tvären mellan Flemingsberg, Kungens kurva och Älvsjö är fortfarande med på banan. Nu pågår förhandlingar tillsammans med staten, landstinget och Stockholm stad om hur mycket medfinansiering de olika aktörerna ska bidra med. – Vårt främsta mål är att förbättra tvärförbindelserna och få till de nya bostäder som Huddinge behöver, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Huddinge vill främja ett hållbart resande

  God information om cykelvägar och stöd och tips från exploatörer och fastighetsägare. Det är några åtgärder i den Mobility management-plan som kommunstyrelsen antog på onsdagen. – Nu ska det bli lättare att välja alternativa färdsätt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Huddinge satsar på yteffektiva parkeringar

  Huddinges befolkning väntas öka med nära 50 procent på 15 år, något som ställer ökade krav på bostadsbyggande, kommunal service och framkomlighet. Därför satsar kommunen på en rad åtgärder som ska underlätta för kommande behov, däribland ett nytt parkeringsprogram. – Huddinge behöver fler bilpoolsplatser och laddstationer för elbilar. Det skapar det här programmet utrymme för, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  (mer…)

 • Ny lag ska förbättra bostadsbyggandet

  För att bostadsmarknaden ska komma i balans måste kommunerna samarbeta på regional nivå. Det anser Tomas Hansson (KD), tidigare ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. – Det måste tas ett helhetsgrepp, säger han.

  (mer…)

 • ”Bygg parkeringshus för jobbpendlarna”

  Den här veckan skriver vårt kommunalråd Karl Henriksson (KD) i lokaltidningen Mitt i Huddinge om hur det kan bli lättare att åka kollektivt för jobbpendlare som är beroende av bilen. På så sätt kan kollektivtrafikresandet öka:

  (mer…)

 • Huddinge vill vara med i Sverigeförhandlingen

  Huddinge kommun prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser i den preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande.

  (mer…)