Förstärkt nattbemanning och förbättrad uppföljning i Huddinges äldreomsorg

Huddinges äldreomsorg ska präglas av kvalitet, trygghet och valfrihet. I majoritetens budget för 2014 satsas ytterligare fyra miljoner på kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen.

– De äldre ska mötas av en trygg och värdig äldreomsorg, oavsett om de valt privat eller kommunal utförare. Pengarna ska bland annat gå till förbättrad uppföljning och att förstärka bemanningen nattetid, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Ett prioriterat område är att kunna erbjuda mer specialiserad och kvalificerad vård och omsorg för multisjuka äldre och äldre som lider av psykisk ohälsa. Nämnden får därför i uppdrag att utreda förutsättningar för att utveckla profilboenden med dessa specialinriktningar i kommunen.

– Vi måste satsa mest på de som har de största behoven. Alla äldre har rätt till en värdig vård, även de som lider av många sjukdomar och de som mår psykiskt dåligt, slår Karl Henriksson fast.


”Framtidens äldreomsorg – kvalitet och valfrihet”

malinappelgrenDen 29 april kl 18.30 är alla varmt välkomna till Folkets Hus i Huddinge centrum för en temakväll om äldreomsorg. Huvudtalare är Malin Appelgren (KD), som är kommunalråd i Solna med ansvar för vård och omsorg. Under hennes ledning har Solna genomfört en rad reformer för att öka kvaliteten och valfriheten i äldreomsorgen. Ett exempel är den uppmärksammade upphandlingen av äldreboenden med olika profiler, till exempel med inriktning mot mat, kultur eller natur, trädgård och utevistelser. Malin ingår också i den arbetsgrupp som ska utforma Kristdemokraternas nya äldreomsorgspolitik på riksplanet.

Medverkar i temakväkarlhenriksson_a4_5852_originalllen gör också Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge och tidigare nämndordförande. Under hans ledning blev Huddinge kommun en av de första i landet som införde en värdighetsgaranti i äldreomsorgen och ett valfrihetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Folkets Hus ligger på Sjödalstorget 1 i Huddinge C. Kristdemokraterna bjuder på fika.

(Foto av Malin Appelgren: Jonna Thomasson.)


Nytt äldreboende planeras i Segeltorp

Ett nytt äldreboende planeras i Segeltorp. Vid torsdagens sammanträde beslutade äldreomsorgsnämnden att begära en förstudie för ett nytt äldreboende på en tomt i hörnet Häradsvägen/Utsäljeleden.

– Idag har vi gott om platser på äldreboenden i Huddinge, men med nuvarande befolkningsutveckling ser vi ett behov om fyra, fem år. Vi vill vara steget före så att vi inte får nya problem med långa köer, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Under de senaste åren har det varit en äldreboendeboom i kommunen med tre helt nya äldreboenden och flera äldre äldreboenden som byggts till. Två av de nya äldreboendena är i privat regi.

– För äldreboendet i Segeltorp vill vi undersöka förutsättningarna bland olika aktörer på marknaden. Jag vill gärna se en bra mix av privatdrivna, ideellt drivna och kommunala äldreboenden i kommunen, säger Karl Henriksson i en kommentar.


Västergårdens äldreboende i Rosenhill invigt

Idag invigdes det nybyggda äldreboendet Västergården i Rosenhill i centrala Huddinge. Västergården har 90 bostäder med hög standard fördelade på tio avdelningar. Ett professionellt tillagningskök finns i huset och köken på varje avdelning ska också klara Livsmedelsverkets krav. Det finns olika utrymmen för kultur och social samvaro och stora balkonger i flera riktningar på varje avdelning. Tvättmaskin finns på varje rum.

 – Jag var ordförande i äldreomsorgsnämnden när byggplanerna togs fram och gjorde tillsammans med fastighetsbolaget Huges ordförande Anti Avsan i september 2010 den symboliska första sprängningen för bygget. Idag känner jag mig stolt. Det blev bra! säger Karl Henriksson (KD), äldreomsorgsnämndens 1:e vice ordförande.

– Västergården är ett exempel på kristdemokratisk äldrepolitik i praktiken. Här ser man hur ett äldreboende ser ut när man prioriterar mat, utevistelser och social gemenskap och god kvalitet i arkitekturen. Nu ser jag fram emot att de boende, anhöriga och anställda ska sätta sin personliga prägel på ett väldigt fint hus. För hus i all ära, men det är människorna som skapar ett hem. På Västergården finns alla förutsättningar för att det ska bli ett väldigt trivsamt hem för de äldre som bor här, konstaterar Karl Henriksson.

De boende på Västergården har flyttat från Stortorps Äldrecentrum, där hus B under det närmaste året ska genomgå en grundlig renovering så att även det huset lever upp till de krav som boende och myndigheter ställer på äldreboenden idag.