Ny förskola till Visättra

Visättra ska få en ny förskola med sex avdelningar när området expanderar.
– Min förhoppning är att den kan stå klar redan 2017, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Läs mer
Snabb befolkningsökning kräver nya förskolor

SCB:s nya befolkningsstatistik för första halvåret 2013 visade att Huddinges befolkning växte med 756 personer till 101 766. Ökningen beror till största delen på ett stort födelseöverskott. Huddinges födelseöverskott om 416 personer överträffas bara av storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Huddinge är en populär kommun för barnfamiljer och befolkningen växer snabbt – framför allt handlar det om de allra minsta. Vi måste fortsätta att bygga nya förskolor i snabb takt och också erbjuda andra alternativ för småbarnsföräldrar. Kristdemokraternas ambition är att Huddinge ska bli Sveriges mest attraktiva kommun för barn och unga, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.


Huddinge erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolenämnden i Huddinge kommun fattade under tisdagskvällen beslut att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

– En av Kristdemokraternas grundläggande utgångspunkter är att familjer ser olika ut. Förskolan som den ser ut idag är framför allt anpassad för barn som åtminstone har en förälder som arbetar på regelbundna tider dagtid. Men för en ensamstående förälder som arbetar kvälls- eller nattskift fungerar inte det om de inte har ett bra nätverk som kan hjälpa till. Därför har det varit en viktig valfråga för Kristdemokraterna att Huddinge kommun ska kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Barnomsorg på obekväm arbetstid vänder sig till föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och som inte har några reella möjligheter att själv ordna omsorg för sina barn i åldern 1 – 5 år. Från och med augusti kommer förskolan Falken i Huddinge erbjuda denna tjänst under veckans alla dagar.

– Satsningen på Falken är ett försök. Vi vet idag inte hur stort behovet är. För oss kristdemokrater är det viktigt att den här barnomsorgen blir bra även ur barnens perspektiv och bidrar till att stärka familjerna. Jag kommer därför att följa satsningen noga, säger Pia Berkman.